6. grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Pan Marszałek województwa łódzkiego spotkał się i osobiście pogratulował przedstawicielom firm, które zdobyły laury na targach INNOVA 2016 w Brukseli.

Jesteśmy firmą badawczo rozwojową działającą w obszarze poszukiwania i wprowadzania na rynek weterynaryjny innowacyjnych produktów.


Prowadzimy badania mające na celu opracowanie produktów dla rolnictwa poprawiających ekonomikę produkcji drobiu, a także poprawiających stan higieniczny i zdrowotny zwierząt hodowlanych.


Nasze laboratorium znajduje się w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwesytetu Medycznego w Łodzi, w którym prowadzimy badanie nad innowacjami dla sektora weterynaryjnego.

Copyright Innowet Sp. z o.o.